DENNE SIDE ER FORÆLDET - BRUG WWW.SJID.DK

Fuldbrugsmesterskabet

FMR

Her kan du finde Fælles Markprøveregler, lige til at downloade og printe ud.

Klik her

Fuldbrugsmesterskabet

FULDBRUGSPRØVEMESTERSKABET (FUME)

Formålet er i indbyrdes konkurrence at finde den bedste alsidige stående jagthund.

1. Regelsættet

Der dømmes efter Fuldbrugsprøvereglerne. Der sker dog ikke afprøvning i rapportering. På FUME tildeles kun vinderplaceringer efter samme principper som i FMR § 11, stk. 3.

2. Deltagerantallet

Deltagerantallet er begrænset til max. 12 hunde, der har opnået 1. præmie på årets fuldbrugsprøver. For at prøven gennemføres, skal der dog stille mindst 8 hunde til start.

3. Udtagelse

Udtagelse til FUME sker på årets fuldbrugsprøver efter følgende retningslinjer:

• Bedste hund med 1. præmie på hver prøve udtages til FUME.
• For at nå 12 hunde, udtages yderligere hunde med de højeste pointtal med 1. præmie fra samtlige prøver
• I tilfælde af pointlighed har yngste hund forret. Hvis hundene er lige gamle, udtages den hund med flest markpoint. Derefter lodtrækning

4. Placering ved FUME

Deltagerne placeres i henhold til opnåede point. Afhængig af antal deltagende hunde kan der place- res vindere efter samme principper som nævnt i FMR § 11, stk. 3.

5. Tilmelding til FUME

Tilmelding gives til prøvelederen på den fuldbrugsprøve, hvor hunden kvalificerer sig, jfr. ovenstående, umiddelbart efter prøvens afslutning. FUV vil derefter udtage deltagerne til FUME, jf. pkt. 3. Udtagelse.

6. Gebyr:

FUV fastsætter tilmeldingsgebyret for FUME. Gebyret skal være indbetalt til prøvelederen, inden hunden kan starte.

 

 

© 2024 DJURegler.dk.