DM Engelske

Markprøve, vinderklasse DM, engelske racer
Benævnt Danmarksmesterskabsprøve

Danmarksmesterskabet for engelske racer afvikles efter reglerne, der står opført under ”Markprøve, vinderklasse, efterår, engelske racer, benævnt vinderprøve”.

Der henvises endvidere til Retningslinier for udtagelse af stående jagthunde til Danmarksmesterskabet.