DENNE SIDE ER FORÆLDET - BRUG WWW.SJID.DK

Udtagelse til DM

FMR

Her kan du finde Fælles Markprøveregler, lige til at downloade og printe ud.

Klik her

Retningslinier for udtagelse til Danmarksmesterskabet

Retningslinier for udtagelse af stående jagthunde til Danmarksmesterskabet

Til Danmarksmesterskabet (DM) kan kun udtages hunde, der har en stambogsført placering på en af nedennævnte udtagelsesprøver. Alle udtagne hunde skal være præmieringsværdige, dvs. have fået betegnelsen ”vinder”. Der udtages kun hunde fra vinderprøver, hvor der er startet mindst 10 hunde. I øvrigt henvises til Fælles Markprøve Regler for stående jagthunde (FMR) § 11, stk. 4.

På DM kan deltage danskejede hunde optaget i Dansk Hundestambog, der føres af Dansk Kennel Klub. Endvidere kan udenlandsk ejede hunde af engelske racer med tilsvarende FCI-anerkendt stambog deltage.

Til DM udtages fra organisationernes efterårsvinderprøver og fra specialklubbernes efterårsvinderprøver 24 hunde af kontinental race og 24 hunde.af engelsk race. Disse hunde udtages i forhold til antal startende hunde på de enkelte vinderprøver. Ved sammenfaldende forholdstal kan antal udtagne hunde reguleres opad.

Hvis en hund af kontinental race kvalificerer sig mere end én gang på ovennævnte prøver, regnes den anden kvalificerende placering som den gældende. Det medfører, at den næste vinder på den første prøve indtræder som deltager på DM.

Hvis en hund af engelsk race kvalificerer sig mere end én gang på ovennævnte prøver, regnes den første kvalificerende placering som den gældende. Ved kvalificering på den anden prøve, indtræder den næste vinder på denne prøve som deltager på DM.

Hvis en hund, der har kvalificeret sig til DM, er forhindret i at deltage, indtræder den næste vinder på den prøve, hvor den har kvalificeret sig, som deltager i stedet for denne.

Vedtaget af Dansk Jagthunde Udvalg den 22. maj 2017

© 2024 DJURegler.dk.