DENNE SIDE ER FORÆLDET - BRUG WWW.SJID.DK

Kap. 3 Præmiering/placering

FMR

Her kan du finde Fælles Markprøveregler, lige til at downloade og printe ud.

Klik her

Kap. 3 Præmiering/placering

Kapitel 3.  Præmiering/placering

§ 11.  Stk. 1.  I ungdoms-, åben- og brugs-klasse anvendes kvalitetsbedømmelse: ”1. præmie”, ”2. præmie”, ”3. præmie” og ”ingen præmie”. En hund, der ikke har haft chance for fugl, og hvis præstation i øvrigt har berettiget den til en 1. præmie, tildeles betegnelsen ”ikke for fugl”.

     Stk. 2.   I åben- og brugsklasse kan 1. præmie kun tildeles en hund, der har ydet en i princippet fejlfri præstation. I alle kvalitetsklasser skal en hund have vist rejsning af fugl for at få 1. præmie samt have været afprøvet på åben mark; en unghund kan dog tildeles 1. præmie, hvis fuglen letter uden at den stående hund har rørt sig. I alle kvalitetsklasser skal en hund have været afprøvet i mindst to slip for at få 1. præmie. I åben- og brugsklasse skal det ene slip vare ca. 20 minutter. En hund kan kun præmieres, hvis der er afgivet skud over den.

     Stk. 3.  I vinderklasse, der omfatter organisationernes og specialklubbernes vinder-prøver, benyttes konkurrencebedømmelse. Afhængig af antal deltagende hunde skal der højst, jf. stk. 4, placeres det nedenfor nævnte antal hunde:

 1. mindst 2 deltagende hunde
  - højst 1 placering
 2. mindst 4 deltagende hunde
  - højst 2 placeringer
 3. mindst 6 deltagende hunde
  - højst 3 placeringer
 4. mindst 10 deltagende hunde
  - højst 4 placeringer
 5. mindst 15 deltagende hunde
  – højst 5 placeringer
 6. mindst 20 deltagende hunde
  – højst 6 placeringer.

    Stk. 4.  For at en placering i vinderklasse kan registreres på præmielisten og indføres i en hunds præmieregister i DKK, er det en betingelse, at hundens dagspræstation er præmieringsværdig målt i forhold til præmieringskravene i åben- og brugsklasse, jf. stk. 2. En sådan placering benævnes ”vinder”, fx ”1. vinder”. Hunde, der ikke placeres, får betegnelsen ”udgår”.

    Stk. 5. Hunde, der er placeret som vindere, kan tildeles CK (certifikatkvalitet), såfremt deres dagspræstation opfylder kravet til en 1. præmie i åben- eller brugsklasse (jf. FMR § 11, stk. 2). 1. vinderen kan også tildeles CACT (Certificat d’Aptitude au Championat de Travail), såfremt den er af et betydeligt format og har udført en fejlfri dagspræstation. 2. vinderen kan også tildeles Reserve-CACT, såfremt den opfylder de samme betingelser.

    Stk. 6. På en international vinderprøve kan 1. vinderen tildeles CACIT, såfremt den er af et betydeligt format og har udført en fejlfri dagspræstation. 2. vinderen kan tildeles Reserve-CACIT, såfremt den opfylder de samme betingelser.

 

© 2024 DJURegler.dk.